W wielu branżach budowlanych najpopularniejszym odpadem jest gruz. Aby móc z powodzeniem go składować trzeba spełniać określone warunki. Zwykle jest to regulowane przez ustawę o odpadach. Oto kilka procedur, o których warto pamiętać. Zapraszam do przeczytania lektury.

Kiedy obowiązuje nas ewidencja z prowadzenia odpadów?

Obowiązek prowadzenia ewidencji dla branż transportowych jest zależny od wielu czynników. W przypadku, gdy chcemy zapakować odpady na kontenery na gruz Poznań musimy przestrzegać następujących zasad. Według ustawy wykorzystane kontenery na gruz Sopot mogą łącznie przenieść do 5 ton betonu bez stosowania ewidencji. Te same wartości możemy uzyskać, gdy chcemy zutylizować gruz ceglany. Kiedy usuwamy armaturę ceramiczną z budynków również musimy przestrzegać normy do 5 ton. Te same wartości uzyskują też inne materiały budowlane. Aby nie musieć prowadzić ewidencji możemy zdecydować się na przewóz do firmy utylizacyjnej 5 ton: materiałów z zawartością gipsu, szkła np. pod okna oraz drewna pod konstrukcje dachu.

Jakie dokumenty musimy jeszcze wypełnić?

Oprócz prowadzenia ewidencji bezwzględne jest wypełnienie karty przekazania odpadu. O tego typy dokument musi się zatroszczyć sam zainteresowany usługami transportu oraz utylizacji. Dokument ten jest łatwy do wypełnienia. Dlatego zanim kontenery na gruz pojawią się u Ciebie na placu budowy mniej go pod ręką. Dokument ten jest wymagany, gdy nie prowadzić ewidencji prowadzenia odpadów. Czas jego wypełnienia to 15 minut. W przypadku korzystania z usług transportu i składowania pojedynczo musisz uzbroić się w 3 egzemplarze papieru. Jeśli standardowo Twój zakład utylizacji gwarantuje Ci transport 2 egzemplarze w zupełności wystarczą. Wywóz gruzu Warszawa.

W karcie musisz zawrzeć następujące dane tj. adresy, pełne nazwy firmy oraz regony podmiotów oraz dane dotyczące Twojego ładunku. W dokumencie musisz między innymi wymienić: kod oraz rodzaj danego odpadu, datę transportu, nr. rejestracyjny samochodu ciężarowego bądź naczepy, miejsce, z którego towar został odebrany, wagę całego odpadu, zgodę na wniosek o utylizację czy rodzaj przeznaczenia odpadów.

Jeśli dostawcy usług są zmienni karta musi być wypełniana za każdym razem. Jeśli dostawcy są stali kartę wystarczy uzupełnić raz na miesiąc.

Podsumowanie

Jeśli składowanie odpadów wynosi 5 ton nie ma potrzeby robienia ewidencji. Wystarczy jedynie karta przekazania odpadu. Karta musi być sporządzona maks. w 3 egzemplarzach dla każdej ze stron.