System zapisywania adresu IP jest niezwykle ważny i złożony, powstał on po to, aby każdy z występujących adresów był unikatowy i niepowtarzalny, jest to niezwykle istotne, aby cała komunikacja urządzeń w sieci była niezakłócona i przebiegała bez większych utrudnień.

Standardowym sposobem w jaki jest zapisywane mojeip jest system czterech oktetów oddzielonych od siebie kropkami, ma stałą długość trzysiestu dwóch bitów, a każda z liczb dziesiętnych jest w zakresie 0-255. Jest to tak zwana forma dziesiętna.

Występują jeszcze formy zapisu adresów IP w postaci szesnastkowej, lub rzadko występujące dwójkowej, w tych sytuacjach mojeip składa się z liczb oddzielonych od siebie dwukropkami, lub spacjami.

Dla przykładu poniżej podam zapisy w każdej z tych form w jakich występują adresy IP:
1. Zapis adresu Ip w postaci szesnastkowej ma formę: D0 30 58 05 zapisywany zwykle jako D0:30:58:05
2. Zapis w postaci najczęściej występującej, formie dziesiętnej: 137. 123. 100. 13
3. Dwójkowa forma zapisu występuje najczęściej do maski lub podmaski sieci, przykład takiego zapisu: 10011000 01011000 01011000 01100010